Disclaimer


Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website zijn uiterst zorgvuldig samengesteld.

Als onderdelen van deze website niet werken, als de inhoud van de website is verouderd of als deze onjuistheden bevat, kan de Stichting Feestelijkheden Abcoude hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Het intellectuele eigendom van de inhoud van deze website berust bij de Stichting Feestelijkheden Abcoude.

Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright en overige rechten van de Stichting Feestelijkheden Abcoude.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt.

Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van framed linking en deeplinking en het versturen ervan naar een andere site, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Stichting Feestelijkheden Abcoude.

Noch enig recht en/of toestemming mag worden ontleend aan deze site.