Feestweek Abcoude 2020 Afgelast


Inmiddels viel op 21 april het regeringsbesluit waarbij alle evenementen, waaronder de Feestweek Abcoude 2020, in elk geval tot 1 september a.s. niet zullen doorgaan. Dat spijt ons zeer, want dit raakt niet alleen onszelf, maar ook onze dorpsgenoten, jong en oud, ondernemers, vrijwilligers en kermisexploitanten. Afgelopen week hebben we met een aantal direct betrokkenen overlegd en dat is meteen de reden dat dit bericht misschien later komt dan verwacht. We hebben het met hen gehad over de afgelasting, maar ook over de vraag wat er misschien nog wel mogelijk is, eventueel op een ander moment en waarschijnlijk binnen de beperking van de anderhalvemetersamenleving.

De conclusie is: we zijn afhankelijk van het verdere verloop van de crisis en moeten afwachten wat er na 1 september met de regels rondom evenementen gebeurt. De Stichting Feestelijkheden Abcoude betreurt dat zeer, maar zal zodra dat kan weer gaan doen waar ze goed in is: het zorgen voor verbinding met een feestelijk tintje! Ondertussen wensen we iedereen sterkte in deze lastige tijden, waarin ogenschijnlijk “normale” dingen voorlopig niet mogelijk zijn.

Wij wensen jullie: houd vol en blijf gezond. Voor het overige: wees gerust, we komen terug!


7 juli 2020

Beste dorpsgenoten,

Langere tijd was al duidelijk dat er dit jaar geen Abcouder Feestweek zou zijn en dus werden wij – net als jullie – verrast door de mededelingen van het kabinet en Outbreak Management Team, die de nodige versoepelingen inhielden.

Sinds dit bekendgemaakt is, werd de Stichting Feestelijkheden van allerlei kanten benaderd met steeds dezelfde vraag: willen jullie niet alsnog bekijken of er toch wél een en ander kan doorgaan? Inmiddels heeft hierover veel overleg plaatsgevonden, vanzelfsprekend binnen de Stichting, maar ook met de gemeente De Ronde Venen en andere bij de Feestweek betrokken partners, zoals de vier basisscholen, de paardenwereld, de Abcouder Harmonie, de Jeu de  Boulesvereniging, de Abcouder horeca en anderen die ergens in een normale Feestweek een rol spelen.

Dat leidt – opnieuw met gevoel van spijt maar wel met volle overtuiging – nog steeds tot de conclusie dat het geen goed idee is om iets te gaan organiseren. In praktische zin lopen we tegen de beperkingen van de anderhalvemetersamenleving aan, waar dat wel zou kunnen raakt het programma sterk versnipperd en kunnen eigenlijk alleen een beperkt aantal kleinschalige activiteiten daadwerkelijk doorgaan. Verder laten onze partners deels ook weten het in de korte periode die ons rest ook organisatorisch niet rond te kunnen krijgen en – last but not least – zijn wij uiteraard zuinig op onze maar ook op uw gezondheid, is er de afgelopen maanden veel gepasseerd en zal nog niet iedereen  een feest als passend ervaren. Daarom blijven wij bij ons eerder genomen besluit: wij zullen dit jaar géén Feestweek gaan organiseren.

Wel zijn wij – gezien de voor kermissen versoepelde regels – aan het kijken of het haalbaar is om een kermis te organiseren, zodat we dan in ieder geval een deel van onze doelgroepen, namelijk de kinderen, kunnen plezieren met kermis vanaf de dinsdagavond tot de zaterdagavond. Zoals vanouds. Vanwege de inhoud van de regels en de beperkte ruimte in het dorp is het vooralsnog echter nog niet zeker of dat gaat lukken. Wij houden jullie op de hoogte van ontwikkelingen.

Tot die tijd blijven wij jullie wijzen op het belang van de anderhalvemetersamenleving, want alleen als wij hier allen aandacht voor houden kunnen wij elkaar in augustus 2021 hopelijk weer in de armen sluiten en onder het genot van elkaars nabije aanwezigheid genieten van een gezamenlijke en volwaardige Feestweek.


Kermis 2020

Na ons bericht over de definitieve afgelasting van alle Feestweek activiteiten heeft de Stichting Feestelijkheden Abcoude samen met haar leden, de gemeente De Ronde Venen en de kermisexploitanten de mogelijkheden onderzocht om eind augustus een kermis te organiseren. Tot onze grote spijt en met de nodige frustratie laten we jullie hierbij weten dat de conclusie is dat dit niet goed mogelijk is.

Daarbij is de zorg van de gemeente dat de kermis een aanzuigende werking gaat hebben op bezoekers uit de wijdere regio. Daarom worden er beperkingen opgelegd ten aanzien van het kermisterrein (alleen op ’t Markvelt), openingstijden, toegangsmanagement en beveiliging. Daarnaast gelden dan de beperkingen van de anderhalvemetersamenleving en dat heeft dan meteen ook direct gevolgen voor het aantal en het soort attracties wat we eventueel nog zouden kunnen plaatsen.

Alles overwegend is de conclusie dat er zowel qua inhoud als financieel onvoldoende basis is om Abcoude een min of meer volwaardige kermis te bieden en zal er in 2020 dan ook geen kermis in Abcoude zijn. Dat spijt ons voor onszelf, voor de Abcoudenaren, maar zeker ook voor de kermisexploitanten die veelal gedurende een hele lange reeks van jaren aan ons dorp verbonden zijn en die – ondanks de versoepeling van regeringswege – op dit moment op nog veel meer plaatsen te horen krijgen dat kermissen geen doorgang vinden, omdat lokale afwegingen tot andersluidende besluiten leiden.

Kamelenrace 2021?

We hopen oprecht dat dit in 2021 weer anders is, dat eenieder ondertussen gezond blijft en dat we dan weer – in elkaars nabijheid – van een volwaardige Feestweek met bijbehorende kermis kunnen genieten. Ondertussen wensen we jullie: houd vol en blijf gezond. Voor het overige: wees gerust, we komen terug!