Evenement organisator in Abcoude

BERICHT M.B.T. FEESTWEEK

7 juli 2020

Beste dorpsgenoten,

Langere tijd was al duidelijk dat er dit jaar geen Abcouder Feestweek zou zijn en dus werden wij – net als jullie – verrast door de mededelingen van het kabinet en Outbreak Management Team, die de nodige versoepelingen inhielden.

Sinds dit bekendgemaakt is, werd de Stichting Feestelijkheden van allerlei kanten benaderd met steeds dezelfde vraag: willen jullie niet alsnog bekijken of er toch wél een en ander kan doorgaan? Inmiddels heeft hierover veel overleg plaatsgevonden, vanzelfsprekend binnen de Stichting, maar ook met de gemeente De Ronde Venen en andere bij de Feestweek betrokken partners, zoals de vier basisscholen, de paardenwereld, de Abcouder Harmonie, de Jeu de  Boulesvereniging, de Abcouder horeca en anderen die ergens in een normale Feestweek een rol spelen.

Dat leidt – opnieuw met gevoel van spijt maar wel met volle overtuiging – nog steeds tot de conclusie dat het geen goed idee is om iets te gaan organiseren. In praktische zin lopen we tegen de beperkingen van de anderhalvemetersamenleving aan, waar dat wel zou kunnen raakt het programma sterk versnipperd en kunnen eigenlijk alleen een beperkt aantal kleinschalige activiteiten daadwerkelijk doorgaan. Verder laten onze partners deels ook weten het in de korte periode die ons rest ook organisatorisch niet rond te kunnen krijgen en – last but not least – zijn wij uiteraard zuinig op onze maar ook op uw gezondheid, is er de afgelopen maanden veel gepasseerd en zal nog niet iedereen  een feest als passend ervaren. Daarom blijven wij bij ons eerder genomen besluit: wij zullen dit jaar géén Feestweek gaan organiseren.

Wel zijn wij – gezien de voor kermissen versoepelde regels – aan het kijken of het haalbaar is om een kermis te organiseren, zodat we dan in ieder geval een deel van onze doelgroepen, namelijk de kinderen, kunnen plezieren met kermis vanaf de dinsdagavond tot de zaterdagavond. Zoals vanouds. Vanwege de inhoud van de regels en de beperkte ruimte in het dorp is het vooralsnog echter nog niet zeker of dat gaat lukken. Wij houden jullie op de hoogte van ontwikkelingen.

Tot die tijd blijven wij jullie wijzen op het belang van de anderhalvemetersamenleving, want alleen als wij hier allen aandacht voor houden kunnen wij elkaar in augustus 2021 hopelijk weer in de armen sluiten en onder het genot van elkaars nabije aanwezigheid genieten van een gezamenlijke en volwaardige Feestweek.