Feestweek 2021 en kermis afgelast – avondprogramma bij De Eendracht en Koekenbier


Ondanks hoopvolle berichten en eerdere versoepelingen is een Feestweek 2021 op de manier zoals we dat willen en gewend zijn niet mogelijk. Na rijp beraad en overleg met horeca en de gemeente is de conclusie dat de recente versoepeling voor ééndaagse evenementen (met verplichte verkoop van tickets vooraf, coronatoegangsbewijzen en toegangscontroles) ons helaas niet verder helpt: onze activiteiten vinden overal en nergens in het dorp plaats, op locaties die niet goed zijn af te schermen en het van te voren aanmelden van deelnemers en bezoekers, coranatoegangsbewijzen en toegangscontroles staan diametraal tegenover de Feestweek zoals we die kennen en zouden willen: spontaniteit, elkaar toevallig ontmoeten, ter plekke besluiten om aan een evenement mee te doen en vooral met heel veel mensen genieten van de gezelligheid van ons dorp.

De conclusie is: onze activiteiten tijdens de Feestweek 2021 en kermis zijn afgelast. De Stichting Feestelijkheden Abcoude betreurt dat zeer, maar zal zodra dat kan weer gaan doen waar ze goed in is: het zorgen voor verbinding met een feestelijk tintje! Ondertussen wensen we iedereen sterkte in deze lastige tijden, waarin ogenschijnlijk “normale” dingen voorlopig niet mogelijk zijn. Wij wensen jullie: houd vol en blijf gezond. Voor het overige: wees gerust, we komen terug!

Voor de avondbezoekers van de Feestweek is er nog wel een beetje goed nieuws: De Eendracht en Koekenbier presenteren een avondprogramma, met – bij beiden – maximaal 750 bezoekers per evenement, met ticketverkoop vooraf, coronatoegangsbewijzen en toegangscontroles. Voor details verwijzen we naar de social media van Koekenbier en De Eendracht.


6 augustus 2021

Beste dorpsgenoten,

Wat waren we eind juni hoopvol gestemd! Het ging de goede kant op, er werd weer van alles mogelijk en langzamerhand durfden we aan iets van een Feestweek te denken. Inmiddels zijn we anderhalve maand ouder en wijzer: de maatregelen zijn weer verscherpt en de recente versoepeling voor ééndaagse evenementen (met verplichte verkoop van tickets vooraf, coronatoegangsbewijzen en toegangscontroles) helpt ons helaas niet verder: onze activiteiten vinden overal en nergens in het dorp plaats, op locaties die niet goed zijn af te schermen en het van te voren aanmelden van deelnemers en bezoekers, coranatoegangsbewijzen en toegangscontroles staan diametraal tegenover de Feestweek zoals we die kennen en zouden willen: spontaniteit, elkaar toevallig ontmoeten, ter plekke besluiten om aan een evenement mee te doen en vooral met heel veel mensen genieten van de gezelligheid van ons dorp.

Daarbij is de Stichting Feestelijkheden Abcoude er niet op ingericht om die toegangscontroles uit te voeren en heeft zij daarbij de hulp van professionals nodig, wat te kostbaar is. En hoewel de gemeente ons bij haar vergunningsverlening welwillend tegemoet wil treden bestaat ook voor haar niet de mogelijkheid om de landelijk geldende regels te negeren.

Ook een echte dorpskermis zoals we die in Abcoude gewend zijn op meerdere plekken in het dorp, zonder dat er sprake is van afscheiding, omheining of beperking, behoort dan helaas nog niet tot de mogelijkheden. Als we dan kijken wat er eventueel nog wel mogelijk is en onder welke voorwaarden, dan staan de kosten die we moeten maken om aan die voorwaarden te voldoen – net als vorig jaar – niet meer in verhouding tot de opbrengsten en derhalve hebben we tevens besloten de kermis af te gelasten.

Afgelopen woensdagavond is het Algemeen Bestuur van de SFA tot de slotsom gekomen dat het onder deze omstandigheden noch verstandig, noch aantrekkelijk is om een heel klein aantal activiteiten alsnog doorgang te laten vinden of activiteiten te verplaatsen naar afgesloten terreinen met toegangscontroles en hebben we met grote tegenzin en zeer tegen ons hart in besloten om de Feestweek in het geheel af te gelasten. We gaan er vanuit dat dit in 2022 weer anders is en dat we dan na twee Feestweekloze jaren weer – in elkaars nabijheid – van een volwaardige Feestweek met bijbehorende kermis kunnen genieten. 

Voor de avondbezoekers van de Feestweek is er nog wel een beetje goed nieuws: De Eendracht en Koekenbier kijken samen met de gemeente naar een avondprogramma, met – bij beiden – maximaal 750 bezoekers per evenement, met ticketverkoop vooraf, coronatoegangsbewijzen en toegangscontroles. Komende week volgen meer details via de social media van Koekenbier en De Eendracht.

Ondertussen wensen we jullie: houd vol en blijf gezond. Voor het overige: wees gerust, we komen terug!

Stichting Feestelijkheden Abcoude

Ford Dexia Stichting Feestelijkheden Abcoude