Evenement organisator in Abcoude

Feestweek Abcoude 2020 afgelast.

Inmiddels viel op 21 april het regeringsbesluit waarbij alle evenementen, waaronder de Feestweek Abcoude 2020, in elk geval tot 1 september a.s. niet zullen doorgaan. Dat spijt ons zeer, want dit raakt niet alleen onszelf, maar ook onze dorpsgenoten, jong en oud, ondernemers, vrijwilligers en kermisexploitanten. Afgelopen week hebben we met een aantal direct betrokkenen overlegd en dat is meteen de reden dat dit bericht misschien later komt dan verwacht. We hebben het met hen gehad over de afgelasting, maar ook over de vraag wat er misschien nog wel mogelijk is, eventueel op een ander moment en waarschijnlijk binnen de beperking van de anderhalvemetersamenleving.

De conclusie is: we zijn afhankelijk van het verdere verloop van de crisis en moeten afwachten wat er na 1 september met de regels rondom evenementen gebeurt. De Stichting Feestelijkheden Abcoude betreurt dat zeer, maar zal zodra dat kan weer gaan doen waar ze goed in is: het zorgen voor verbinding met een feestelijk tintje! Ondertussen wensen we iedereen sterkte in deze lastige tijden, waarin ogenschijnlijk “normale” dingen voorlopig niet mogelijk zijn.

Wij wensen jullie: houd vol en blijf gezond. Voor het overige: wees gerust, we komen terug!