Inschrijfformulier Ringsteken 2024


De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor het onjuist vermelden van namen.
Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico! De organisatie is op generlei wijze aansprakelijk voor schade door vermissing, diefstal, verwondingen aan mens of dier, schade aan materieel dan wel anderszins. Hieronder wordt ook verstaan schade aan derden en/of hun bezittingen. Alleen al door het enkelvoudige feit van inschrijving accepteert u deze bepaling.

ELKE DEELNEMER WORDT GEACHT ZELF W.A. VERZEKERD TE ZIJN

U kunt ook het formulier downloaden en zelf invullen.
Onderaan het formulier staat een QR code hiermee kunt u het inschrijfgeld direct voldoen.

Dit formulier uiterlijk zondag 25 augustus 2024 inleveren bij:

Frits Olthof                          E-mail: olthofster@gmail.com

Haagwinde 101    Tel: 06-44821055

1391 XZ Abcoude

Gegevens Paard/Pony

Wij verzoeken u het inschrijfgeld ad € 3,00 over te maken middels de onderstaande QR code.