Inschrijven Premiekeuring en Bestgaand 2024


De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor het onjuist vermelden van namen.
Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico! De organisatie is op generlei wijze aansprakelijk voor schade door vermissing, diefstal, verwondingen aan mens of dier, schade aan materieel dan wel anderszins. Hieronder wordt ook verstaan schade aan derden en/of hun bezittingen. Alleen al door het enkelvoudige feit van inschrijving accepteert u deze bepaling.

ELKE DEELNEMER WORDT GEACHT ZELF W.A. VERZEKERD TE ZIJN

U kunt het formulier ook downloaden en zelf invullen.

Lees ook de toelichting.

Dit formulier uiterlijk zondag 25 augustus 2024 inleveren bij:

Frits Olthof                                                         E-mail: olthofster@gmail.com

Haagwinde 101                                                Tel: 06-44821055

1391XZ Abcoude                                                

(*s.v.p. aanvinken waaraan u wenst deel te nemen)
vul hier de leeftijd in