Inschrijven Ringsteken aanspanningen 2024


Graag uw inschrijving uiterlijk zondag 25 augustus inleveren.

De organisatie neemt geen verantwoordelijkheid voor het onjuist vermelden van namen.
Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico! De organisatie is op generlei wijze aansprakelijk voor schade door vermissing, diefstal, verwondingen aan mens of dier, schade aan materieel dan wel anderszins. Hieronder wordt ook verstaan schade aan derden en/of hun bezittingen. Alleen al door het enkelvoudige feit van inschrijving accepteert u deze bepaling.

ELKE DEELNEMER WORDT GEACHT ZELF W.A.VERZEKERD TE ZIJN

U kunt ook het formulier downloaden en zelf invullen. Er is voor deze activiteit geen inschrijfgeld verschuldigd.

Dit formulier uiterlijk zondag 25 augustus 2024 inleveren bij:

Frits Olthof                                                         Email: olthofster@gmail.com

Haagwinde 101                                                  Tel: 06-448210551391XZ Abcoude