Voorbereidingen en collecte Feestweek 2022 van start!


Voor degenen die al wat meenden te zien en voor iedereen die het nog was opgevallen: de Stichting Feestelijkheden Abcoude is weer volop bezig met de voorbereidingen voor haar aandeel in de Feestweek Abcoude 2022. Na de twee nagenoeg feestweekloze jaren verheugen we ons er erg op.

En vanaf 15 augustus gaan onze collectanten weer van deur tot deur met de welbekende Feestweekboekjes met het verzoek om uw bijdrage. Mocht u de collectant gemist hebben of heeft u geen contant geld in huis: geen nood, in het boekje en bij dit bericht treft u een QR-code die u kunt gebruiken voor uw zoals altijd gewaardeerde donatie! 😎🎺😎

Die collecte is belangrijk voor ons en zorgt voor de broodnodige middelen om onze activiteiten te bekostigen, waarbij voor ons de nadruk ligt op activiteiten met kinderen, senioren en paarden – per slot van rekening de oorspronkelijke bestaansreden van de Feestweek Abcoude!

Feestweek Abcoude 2022 – QR-code
Ophangen overspanningen Feestweek Abcoude 2022