Algemeen


Organisatie

De Stichting bestaat uit een groep van ongeveer 20 onbetaalde vrijwilligers die tezamen het algemeen bestuur vormen. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft dit algemeen bestuur uit hun midden een dagelijks bestuur gekozen. Verder zijn er een aantal commissies die zich met onderdelen van de organisatie bezighouden, zoals de Technische commissie, de commissie Kinderspelen, de Paarden commissie, de Koningsdag commissie en de Jazz commissie.
Het dagelijks bestuur vergadert iedere maand en het algemeen bestuur twee maandelijks.
Een aantal malen per jaar is er overleg tussen het dagelijks bestuur en de Gemeente De Ronde Venen, waarbij ook Politie en Brandweer aanwezig zijn.

 

Wat doet de Stichting?

De Stichting organiseert, in nauwe samenwerking met o.a. de gemeente alle activiteiten in de feestweek en is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de kermis.

In die 5 dagen passeren een keur van spelletjes voor volwassenen en kinderen, zoals: Tobbetjesteken, Spijkerbroek hangen, Paalklimmen, Viswedstrijd, Recordjacht op sportieve onderdelen, Voetbal en slagbal toernooi, Oud Hollandse spelletjes, Markt, Lampiontocht, Muzikaal programma met voor elk wat wils, Ringsteek wedstrijden voor ruiters en aanspanningen, maar ook de Paardenmarkt en Premiekeuring, de Ronde van Abcoude en het Muziekfestival en ga zo maar door.

Tevens organiseert zij de festiviteiten ter gelegenheid van Koningsdag en -eens in de 5 jaar- de Bevrijdingsdag.
Tot slot verzorgen zij in samenwerking met de Ondernemersvereniging Abcoude de sfeerverlichting rond Sint Nicolaas en Kerstdagen.
Veel verenigingen en stichtingen in het dorp doen niet tevergeefs een beroep op het materiaal en de mankracht van de SFA bij het organiseren van hun eigen festiviteit.

 

Financiën

De inkomsten van de Stichting worden verkregen door een jaarlijkse huis-aan-huis collecte en het verpachten van de kermisplaatsen. Bij dit laatste wordt er gestreefd naar het hanteren van pachtsommen die een lage attractieprijs mogelijk maken waardoor de kermis bereikbaar blijft voor iedereen.

Dit credo staat de laatste jaren onder druk door de steeds stijgende tarieven van o.a. overheidsdiensten en energiebedrijven.

Tot slot zijn er enkele sponsoren die bijdragen in de kosten van de grotere programma onderdelen.

De stichting ontvangt geen gemeentelijke subsidie.