Doneren


Hartelijk dank dat je ons wilt ondersteunen. Met je donatie help je ons bij onze activiteiten. Doneren kan door de onderstaande QR-code te scannen.


De inkomsten van de Stichting worden verkregen door een jaarlijkse huis-aan-huis collecte, tijdens de Feestweek, en het verpachten van de kermisplaatsen. Bij dit laatste wordt er gestreefd naar het hanteren van pachtsommen die een lage attractieprijs mogelijk maken waardoor de kermis bereikbaar blijft voor iedereen. Dit credo staat de laatste jaren onder druk door de steeds stijgende tarieven van o.a. overheidsdiensten en energiebedrijven. Tot slot zijn er enkele sponsoren die bijdragen in de kosten van de grotere programma onderdelen. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie.

Wilt u een donatie doen? Het standaardbedrag staat ingesteld op € 6,- en vanwege de kosten staat het minimum op € 2,-, maar met elke gift – groot of klein – zijn we even blij omdat dit ons helpt.