Doneren


Hartelijk dank dat je ons wilt ondersteunen. Met je donatie ben je verzekerd dat er bij jou een feestweekboekje wordt bezorgd. Doneren kan door het invullen van het onderstaande formulier of door de onderstaande QR-code te scannen of via deze link https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/773aa857-6880-4f5d-9fe3-9fa3fddee649.


De inkomsten van de Stichting worden verkregen door een jaarlijkse huis-aan-huis collecte, tijdens de Feestweek, en het verpachten van de kermisplaatsen. Bij dit laatste wordt er gestreefd naar het hanteren van pachtsommen die een lage attractieprijs mogelijk maken waardoor de kermis bereikbaar blijft voor iedereen. Dit credo staat de laatste jaren onder druk door de steeds stijgende tarieven van o.a. overheidsdiensten en energiebedrijven. Tot slot zijn er enkele sponsoren die bijdragen in de kosten van de grotere programma onderdelen. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie.

Door de QR code hiernaast te gebruiken steunt u de Stichting Feestelijkheden Abcoude. Het standaardbedrag staat ingesteld op € 5,- en vanwege de kosten staat het minimum op € 1,-, maar met elke gift – groot of klein – zijn we even blij omdat dit helpt om onze doelstellingen te realiseren.


Vul onderstaand formulier in en vul zelf een bedrag in of kies een bedrag uit de lijst.

Bedrag