Historie


Een stukje historie.

In 1471 kreeg Abcoude het recht tot het houden van een Vrije Paardenmarkt, tevens werd bepaald dat deze jaarlijks zou plaats vinden op de laatste donderdag van augustus.

Al snel kwamen er niet alleen paarden naar Abcoude maar ook marskramers en straatartiesten, de Paardenmarkt kreeg het karakter van een jaarmarkt en van heinde en ver stroomden de mensen toe.

Dóór de jaren is deze jaarmarkt door velerlei initiatieven uitgebreid met allerhande festiviteiten. Er ontstond een dorpsfeest rond de historische paardenmarkt dat inmiddels is uitgegroeid tot een evenement van 5 dagen, waarvan de bewuste donderdag nog steeds de kern is.

Ruim 100 jaar geleden werd een comité -de Feestcommissie- opgericht om dit dorpsfeest in goede banen te leiden en de commercie zoveel mogelijk uit te bannen. Het moest een feest zijn vóór iedereen en dóór iedereen, waarbij de nadruk lag op de kinderen en de ouderen. Deze commissie werd later omgezet in een stichting met de naam Stichting Feestelijkheden Abcoude, kortweg SFA genoemd.